Laicos Bautismo

Qui som

Inicio / Qui som

Qui som

1.- Evangelitzar

2.- Aprendre

3.- Comunitat

4.- Resum: Santificar

Preàmbul: Pel Baptisme hem estat consagrats a Déu, o sigui que simplement per aquest sol sagrament, formem part de la vida mística i física de Déu; en ser el sagrament d’iniciació cristiana, que ens consagra a Crist i participem de la seva missió de sacerdot, profeta i rei.

Del Punt dos (Aprendre)

Ja ets conscient que Déu vol ajudar-te?

  • Seguiment de la vida de Jesús
  • Acompanyament de Sant Joan Evangelista
  • Vida dels grans Sants i Santes
  • L’actualitat des de l’Evangeli (també crítica)

* Vida sacramental: bàsicament els sagraments de la Penitència i de l’Eucaristia. Com fonament de la vida de la gràcia de Jesús sagramentat.

  • Un altre punt molt important la pregària la lectura de la Bíblia sobretot del Nou testament, la seva reflexió i meditació per implicar-nos en la nostra vida interior i exterior.

Del Punt 1:

Podem partir de la base que qualsevol acció de caritat és en el fons evangelitzadora

Per tant sabem que el camí és l’Amor i mes fet caritat i mes si és compartint o passant sofriment ofert a Déu (Ell, que sempre ens escolta sap transformar el sofriment en santificació (punt 4.))

Aprendre a formar comunitat des de la família (Església domèstica) esposos – pares – fills etc. Parròquia moviments. Treball. Carrer. Llocs de necessitat i precarietat: col·laboració a fons.

Per tant aprendre a Estimar sempre més i millor segons l’evangeli, l’oració i la consulta al Catecisme de l’Església Catòlica com a referència moral i ètica cristiana.

Guia espiritual per un sacerdot

Podem editar un memoràndum bàsic per crear comunitat i resar junts i unir objectius i força moral

Augmentar així la nostra Fe Esperança i per tant ha de venir la Caritat.

On: on sigui perquè les messes són moltes …

(De fet també esperit missioner)

Responsable de la pàgina, Gmà. Roger de Jesús

Pel seu interès els anotem la consagració a la SANTÍSSIMA VERGE MARIA

i per mitjà d’ella a Jesucrist nostre Senyor

a l’enllaç

http://www.ladivinamisericordia.org/33dias/versiondigital/

Per mantenir-nos sempre en la Presència de Déu, Pare Fill i Esperit Sant, estimant-a Ell en totes les persones, sense excloure ningú. Sabent-nos i sentint-nos estimats completament i eternament per Ell que ens porta a la mà amorosa, com si fóssim el seu únic fill o filla.

Perquè Jesús és l’alegria dels nostres cors; … per sentir-nos com Ell!

“Déu es fa home per fer l’home Déu” perquè per a Déu no hi ha res impossible!