Laicos Bautismo

Comunitat

Inicio / Comunitat

Comunitat

Tot el que s’ha dit fins aquí, per tal de tenir una relació personal amb Jesús, el Senyor, el Fill de Déu fet home, que per nosaltres ha donat la vida i ens ofereix la seva amistat constantment. Ell no ens deixa mai: mantenir aquest diàleg amb Ell nostre Déu i així viure una veritable vida de fills de Déu i germans seus amb totes les persones del món i del Cel. Veient en tots els demés, germans nostres, Jesús i també en totes les coses a Ell a Déu! I així saber què vol de nosaltres, en qualsevol moment, portant-ho a l’oració i nosaltres fent-ho.

Per donar-nos sempre amb amor, a Déu, en tots els demés. Per  a semblar-nos a Ell, el Senyor, que ha donat la seva vida per nosaltres: per a ser veritables cristians: en obres i de veritat!

Evangeli

Mt 10:26-33

No els tingueu por. No hi ha res d’amagat que no s’hagi de saber, ni res de secret que no s’hagi de revelar. El que jo els dic en la fosca, digueu-ho a plena llum, i el que escoltin a cau d’orella, pregoneu-ho des de dalt de les cases. No tingueu por dels qui maten el cos, però no poden matar l’ànima. Temin més aviat el qui pot llançar l’ànima i el cos a l’infern. Per ventura no es ven un parell d’ocells per unes monedes? No obstant això, ni un sol d’ells cau a terra, sense el consentiment del Pare que és al cel. Vostès tenen comptats tots els seus cabells. No tingueu por llavors, perquè valen més que molts ocells. A qui em reconegui obertament davant els homes, jo els reconeixeré davant el meu Pare que és al cel. Però jo renegaré davant el meu Pare que és al cel d’aquell que renegui de mi davant els homes.