Laicos Bautismo

Laics pel Baptisme
Comunitat virtual de trobada amb Déu i amb un mateix
Laics pel Baptisme
Comunitat virtual de trobada amb Déu i amb un mateix
Laics pel Baptisme
Comunitat virtual de trobada amb Déu i amb un mateix
Laics pel Baptisme
Comunitat virtual de trobada amb Déu i amb un mateix

Ajuda'ns amb una donació

Laics Consagrats pel Baptisme

Vol ser un espai, al principi almenys, virtual. Una comunitat virtual de trobada. De trobada amb Déu i amb un mateix, amb els objectius principals ja marcats al principi (veure ‘Nosaltres’) vol o pretén ser independent dels altres moviments cristians catòlics perquè és també diferent als altres, és diferent. Per descomptat que compartim els principals objectius de qualsevol moviment seglar o laïcal que tenen com a referents i estan vinculats a ordres particulars d’altres perspectives també catòliques, tot i que tenim les nostres pròpies especificitats. Volem repetir que aquest moviment és de compromís, és a dir que necessita per al seu desenvolupament individual i col·lectiu aquest compromís personal. Que és en principi amb un mateix i evidentment amb Déu, bàsicament, encara que també amb la comunitat que es va formant a mesura que es va avançant en el camí, i que en definitiva creix al ritme de l’Esperit Sant; que és el mateix de Jesucrist nostre Senyor; que és qui en definitiva ens alimenta per dir-ho així la nostra ànima i la nostra vida. Per resultar esperits cada vegada més plens d’Ell, el nostre Mestre Guia i Senyor. En constant creixement, fins a completar-se totalment. Sí, compromís, però amorós, sobretot, amb amor, perquè Déu és amor.

Temes

Evangeli

Catecisme

Verge Maria

Oracions

Galeria